BeeKrowd

Sound2Cloud

Sử dụng công nghệ mới nhất về nhận dạng giọng nói và những tiến bộ về kỹ thuật dành cho tai nghe, sản phẩm tai nghe thông minh của chúng tôi giúp người đeo có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể hiểu một ngôn ngữ mà họ chưa từng học. Đơn giả khi sử dụng, chỉ cần đeo tai nghe vào thì người nghe có thể hiểu ngay được một ngôn ngữ khác.