BeeKrowd

Việc đầu tư vào Startups
chưa bao giờ dễ dàng hơn

Cơ hội đầu tư vào những Startups được sàng lọc kỹ

Bạn luôn được bảo vệ về pháp lý

  • Miễn phí đăng kí tài khoản
  • Miễn phí xem và tìm hiểu thông tin startups
  • Miễn phí hỏi đáp với nhà sáng lập
  • Miễn phí quản lý tài khoản
  • Không có các khoản phụ phí

Dịch vụ đối với nhà đầu tư

Hoàn toàn miễn phí

Đầu tư ngay