BeeKrowd

Đầu tư vào startups
bạn yêu thích

BeeKrowd là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ cần thiết để kết nối nhà đầu tư và các công ty startups.

39

Nhà đầu tư

3,400,000,000

Giá trị đầu tư

0+

Số startup được đầu tư

Startups đang gọi vốn

 
10,000 USD 0.00%
 
83 days left 0 investors
 

Bosgaurus Coffee Roasters

"Arabica Sữa Đá" tastes not only bitter-sweet dark chocolate but also fruity, sweet, and sour

173,913 USD 0.00%
 
118 days left 0 investors
 

Emmay

This foodtech company is committed to creating alternative meat with superior nutrition using mycelium technology

2,000,000 USD 0.00%
 
102 days left 0 investors
 

Megasop

MEG provides supply chain Digital Transformation solutions increase business efficiency for SMEs & startups

500,000 USD 0.00%
 
106 days left 0 investors

Tại sao nên đầu tư qua BeeKrowd

Đối tác của chúng tôi

BeeKrowd là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ cần thiết để kết nối nhà đầu tư và các công ty startups.

đăng ký

BeeKrowd trên truyền thông

Khách hàng nói gì về BeeKrowd

Bạn muốn đầu tư vào startups yêu thích?

Đầu tư ngay vào danh mục các startups tiềm năng tại BeeKrowd.

Đăng ký ngay

Startup của bạn đang muốn kêu gọi đầu tư?

Chúng tôi có thể hỗ trợ kết nối startup của bạn với nhiều nhà đầu tư.

Đăng ký ngay