BeeKrowd

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Trang này quy định các điều khoản sử dụng dịch vụ khi bạn truy cập website của BeeKrowd. Vui lòng đọc kỹ vì các điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của bạn.

Những điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây cấu thành nên các thoả thuận mang tính pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần BeeKrowd (có thể gọi tắt với tên khác là BeeKrowd, công ty BeeKrowd, chúng tôi).

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không đăng ký sử dụng trang web BeeKrowd. Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 02 năm 2019. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều khoản này, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của BeeKrowd tại support@hawkery.io

Thoả thuận ràng buộc

 1. Trang web beekrowd.com (gọi tắt là trang web BeeKrowd) được cung cấp cho bạn sử dụng trong phạm vi điều khoản này. Điều khoản đưa ra thoả thuận ràng buộc giữa bạn và BeeKrowd. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web BeeKrowd, bạn mặc định đồng ý chấp và bị ràng buộc bởi điều khoản này.
 2. Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép BeeKrowd có thể hoạt động thích hợp. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua tài khoản của bạn trên BeeKrowd, địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một số thông báo phù hợp trên trang web của BeeKrowd. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web BeeKrowd sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn.

Nếu bạn không muốn chấp nhận điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web BeeKrowd. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web BeeKrowd kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web BeeKrowd thể hiện bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi điều khoản mới.

Các định nghĩa

 1. “Dịch vụ BeeKrowd” là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Công ty Cổ phần BeeKrowd.
 2. “Thông tin cá nhân” là các thông tin cá nhân được tạo ra bởi người dùng tại web BeeKrowd.
 3. “Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của BeeKrowd, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 4. “Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web BeeKrowd hoặc dịch vụ BeeKrowd

Sử dụng trang web BeeKrowd

 1. BeeKrowd chỉ cung cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web BeeKrowd cho việc sử dụng cá nhân của bạn và/hoặc cho mục đích cho phép bạn tiếp cận với các công ty khởi nghiệp.
 2. Bạn không được phép sử dụng trang web BeeKrowd cho các mục đích sau đây:
  • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác.
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên BeeKrowd hoặc thông tin sẵn có từ trang web BeeKrowd khi không có sự đồng ý của BeeKrowd.
  • Tái bản bất kỳ nội dung nào của BeeKrowd cho việc sử dụng rộng rãi.
  • Liên kết tới bất kỳ nội dung nào trên web BeeKrowd hoặc thông tin có sẵn từ bất kỳ trang web BeeKrowd.
  • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử.
  • Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên trang web BeeKrowd.
  • Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
  • Bạn đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của bạn theo điều khoản này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng web BeeKrowd cho mục đích thương mại mà không được cho phép.
  • Bạn đồng ý không sử dụng BeeKrowd cho mục đích rửa tiền hay tham nhũng.

Sử dụng các dịch vụ BeeKrowd

 1. Dịch vụ BeeKrowd được sử dụng bởi:
  • Các cá nhân trên 18 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và có đủ tư cách pháp lý để đầu tư theo Luật đầu tư.
  • Đối tác của BeeKrowd.
 2. Tất cả người dùng đồng ý không thực hiện:
  • Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung BeeKrowd, vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm chính sách bảo mật của BeeKrowd.
  • Vi phạm hoặc cố tình vi phạm sự an ninh của trang web BeeKrowd.
  • Lấy nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên trang web BeeKrowd.
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào của nội dung BeeKrowd hoặc thông tin có sẵn từ trang web BeeKrowd mà không được phép.
  • Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi điều khoản này, chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, hoặc khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào.
  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới bất kỳ trang web BeeKrowd.
  • Truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được ủy quyền truy cập.
  • Đăng hoặc gửi đến bất kỳ trang web BeeKrowd thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn.
  • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn
  • Lừa đảo lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những người dùng khác.
  • Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.
  • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào.
  • Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng, hoặc liên hệ bất kỳ người dùng nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ bạn.
  • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang web BeeKrowd, gửi thư rác, tạo bom mail… hoặc tạo sự cố.
  • Sử dụng dịch vụ BeeKrowd cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

Tính khả dụng của trang web BeeKrowd

 1. Công ty Cổ phần BeeKrowd luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho người dùng, tuy nhiên BeeKrowd không đảm bảo rằng các dịch vụ tại trang web BeeKrowd đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn.
 2. BeeKrowd không thể bảo đảm trang web BeeKrowd sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web BeeKrowd không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác. Nếu có xảy ra thiếu sót tại trang web BeeKrowd, bạn nên báo cáo chúng tôi qua support@hawkery.io và BeeKrowd sẽ sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.
 3. Việc truy cập của bạn vào trang web BeeKrowd có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ phục hồi quyền truy cập cho bạn sớm nhất có thể.

Thông tin người dùng

 1. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin người dùng thuộc trách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra thông tin này
 2. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp và/hoặc thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu BeeKrowd.
 3. Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp và/hoặc thông tin tài khoản của bạn có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của bạn nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu.
 4. BeeKrowd được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ thông tin người dùng nào, mà theo nhận định của mình, là vi phạm điều khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của người dùng của bất kỳ trang web BeeKrowd. BeeKrowd có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web BeeKrowd và/hoặc sử dụng các dịch vụ BeeKrowd khi vi phạm điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định.

BeeKrowd được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến thông tin người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu BeeKrowd tin rằng thông tin người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho BeeKrowd, gây thiệt hại đến thương hiệu BeeKrowd hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc BeeKrowd để mất người dùng.

BeeKrowd không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của thông tin người dùng hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi người dùng.

Các Điều khoản bổ sung

BeeKrowd cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web BeeKrowd. chỉ với đầu tư vào công ty khởi nghiệp cho chính bạn.

 1. Khi bạn đăng ký tại bất kỳ trang web BeeKrowd, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho BeeKrowd các thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, mã số thuế, địa chỉ nhận thư một cách chính xác và có hiệu lực.
 2. Bất cứ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Thông tin cá nhân yêu cầu các mục tiêu chuẩn mà bạn phải cung cấp đầy đủ.
 3. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ thông tin cá nhân nào do bạn đăng tải trên trang web BeeKrowd.
 4. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
 5. BeeKrowd có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi BeeKrowd hoặc các bên thứ ba.
 6. BeeKrowd có thể thu thập một số thông tin người dùng nhất định và có thể liên hệ với người dùng định kỳ. Ngoài ra, BeeKrowd được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin người dùng.
 7. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số thuế, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được sử dụng nhằm mục đích đầu tư và tuân theo những quy định của Nhà Nước Việt Nam về đầu tư.
 8. Nếu bạn hủy bỏ tài khoản BeeKrowd hoặc tài khoản BeeKrowd của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn, thông tin cá nhân tại BeeKrowd sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu BeeKrowd và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web BeeKrowd. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các trang chủ của BeeKrowd. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
 9. BeeKrowd có quyền xỏa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.
 10. Bạn thừa nhận và đồng ý với việc tái đầu tư cổ tức (nếu có) vào tài khoản sử dụng của bạn. Cổ tức (nếu có) sẽ được phân bổ dựa theo cấu trúc đã chọn của bạn tại thời điểm phẩn bổ cổ tức (nếu có) đó.
 11. Tài khoản ngân hàng bạn cung cấp cho BeeKrowd.com là tài khoản mà bạn sẽ nhận lại tiền rút ra từ BeeKrowd.com

Đăng ký

 1. Tất cả người dùng là người có quốc tịch Việt Nam, trên 18 tuổi, có đủ tư cách pháp lý để đầu tư và có nhu cầu đầu tư có thể đăng ký tài khoản trên trang web BeeKrowd.
 2. Bạn phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký.
 3. Trong quá trình đánh giá mức rủi ro có thể chập nhận được của bạn, BeeKrowd sẽ đưa ra một bản hỏi để tìm hiểu mức độ nhận thức của bạn về rủi ro, bạn cố gắng trả lời thật hoặc sát nhất với câu hỏi.
 4. Bạn phải thông báo ngay với chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn một cách hiệu quả.

Quyền của BeeKrowd trong việc tạm dừng hoặc huỷ bỏ đăng ký của bạn

 1. Chúng tôi được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của bạn ngay khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc nếu bạn vi phạm các nghĩa vụ của mình theo điều khoản này.
 2. Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới chúng tôi bằng cách liên hệ support@hawkery.io. Trong trường hợp này, bạn phải ngưng sử dụng trang web BeeKrowd.com.
 3. Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng trang web BeeKrowd của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên theo quy định.

Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực

 1. Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và tác dụng khi bạn sử dụng bất kỳ trang web BeeKrowd nào.
 2. BeeKrowd có quyền loại bỏ thông tin người dùng của bạn từ trang web BeeKrowd và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của bạn tại trang web BeeKrowd.com và/hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi BeeKrowd khi bạn vi phạm điều khoản này hoặc nếu BeeKrowd không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà bạn gửi đến khi đăng ký tại trang web BeeKrowd.com.
 3. Ngay cả khi bạn không còn là người dùng của trang web BeeKrowd nữa, một số quy định nhất định tại điều khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực, ví dụ ngay cả khi bạn không còn là người dùng nữa thì thông tin mà bạn đã đăng ký với BeeKrowd vẫn có thể được sử dụng bởi BeeKrowd phục vụ thống kê, phân tích…

Trách nhiệm của BeeKrowd

 1. Trang web BeeKrowd và các dịch vụ BeeKrowd đóng vai trò là cung cấp công nghệ và dịch vụ cần thiết giúp nhà đầu tư có thể thực hiện hiệu quả việc tham gia đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. BeeKrowd có thể là đại diện cho nhà đầu tư để liên lạc, hỗ trợ cung cấp thông tin và hỗ trợ những công việc liên quan đến việc đầu tư của các nhà đầu tư vào các công ty khởi nghiệp.
 2. BeeKrowd không thực hiệc việc nắm giữ, phân phối hay thực hiện đầu tư mà những công việc này do chính người dùng lựa chọn, quyết định và thực hiện.
 3. Kết quả hoạt động của việc đầu tư không phải do BeeKrowd quản lý, kiểm soát hay thực hiện.
 4. BeeKrowd có quyền quyết định loại bỏ bất kỳ thông tin người dùng bao gồm nhưng không giới hạn thông tin người dùng từ trang web BeeKrowd theo thời gian.
 5. Trang web BeeKrowd cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi BeeKrowd cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web BeeKrowd được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu BeeKrowd được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên trang web BeeKrowd chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót sớm nhất mà chúng tôi có thể.
 6. Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro, như rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro nhân sự và đặc biệt rủi ro kinh doanh tại các công ty khởi nghiệp là rất lớn. Chúng tôi mong rằng bạn nhận thức được rủi ro và thận trọng khi thực hiện đầu tư vào các công ty khởi nghiệp qua BeeKrowd.
 7. Trang web BeeKrowd có thể chứa thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy. BeeKrowd không đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy, đầy đủ, kịp thời một cách tuyệt đối. Việc sử dụng trang web BeeKrowd thể hiện bạn đồng ý và chấp thuận BeeKrowd có hàm chứa cả những rủi ro về tính tương đối này.
 8. Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà bạn phải gánh chịu như là một kết quả trực trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm bạn sử dụng trang web BeeKrowd. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận của bạn.
 9. Trách nhiệm tổng hợp của BeeKrowd đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web BeeKrowd được giới hạn tới thời điểm tài khoản bạn đã xoá đăng ký sử dụng tài khoản của BeeKrowd.
 10. Phí dịch vụ được thực hiện thanh toán ngay cùng lúc người dùng thực hiện giao dịch đầu tư vào công ty khởi nghiệp mà người dùng đã lựa chọn. Phí dịch vụ được tính và thể hiện cụ thể tương ứng với khoản đầu tư khi người dùng nhập vào trên trang web BeeKrowd.
 11. Bên cạnh khoản đầu tư mong muốn, người dùng sẽ thanh toán thêm khoản phí dịch vụ tương ứng với mỗi lần đầu tư và mỗi khoản đầu tư tại BeeKrowd.
 12. BeeKrowd có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền hay tham nhũng, vậy nên nếu trong quá trình đầu tư, tài khoản người dùng có dấu hiệu lạ thường hoặc khả nghi thì tài khoản người dùng sẽ bị khóa để kiểm tra với cơ quan điều tra liên quan, cơ quan có thẩm quyền.

Quyền từ bỏ

 1. BeeKrowd không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ BeeKrowd; không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác hoặc chất lượng thông tin có sẵn hoặc được truyền tải qua trang web BeeKrowd.
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng BeeKrowd không cần thực hiện việc ký hợp đồng bằng giấy hay sử dụng chữ kỹ sống để sử dụng dịch vụ BeeKrowd.
 3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi thao tác bạn thực hiện qua BeeKrowd bằng cách dùng tài khoản của BeeKrowd của bạn là thật sự, thay cho chữ ký sống của bạn và đều có tính chất pháp lý.

Trang web của bên thứ ba

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web BeeKrowd bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. BeeKrowd cũng miễn trừ trách nhiệm đối với sự chính xác về thông tin, tính bảo mật, những rủi ro mà người dùng có thể chịu từ bên thứ ba này.

Mật khẩu và bảo mật

 1. Khi bạn đăng ký sử dụng trang web BeeKrowd, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với BeeKrowd qua địa chỉ support@hawkery.io
 2. Nếu BeeKrowd có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web BeeKrowd, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
 3. Trường hợp bạn mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web BeeKrowd, bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và phải chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn BeeKrowd trong trường hợp BeeKrowd có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

Các điều khoản khác

 1. Bạn không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của bạn theo điều khoản này cho người khác. Ngược lại, chúng tôi được phép chuyển giao các quyền của theo điều khoản này cho đối tác của BeeKrowd, công ty khởi nghiệp, và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khi chúng tôi nhận thấy các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Nếu bạn vi phạm điều khoản này và BeeKrowd lựa chọn bỏ qua, BeeKrowd vẫn sẽ có quyền sử dụng biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi bạn vi phạm điều khoản.
 3. BeeKrowd không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với điều khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 4. Nếu có bất kỳ quy định nào trong điều khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong điều khoản này và tất cả các điều khoản không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Liên hệ

 • Mọi thắc mắc của bạn vui lòng liên hệ với BeeKrowd tại support@hawkery.io
 • Các thông báo tới BeeKrowd phải được gửi trực tiếp đến các địa chỉ được liệt kê trên trang web BeeKrowd mà không phải là địa chỉ nào khác mà bạn tìm thấy qua Google hay Facebook hay các mạng xã hội, tổ chức, cá nhân nào cung cấp..
 • Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã đăng ký hoặc qua phương thức khác mà BeeKrowd nhận thấy là phù hợp để bạn nhận thông báo.