BeeKrowd

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

BeeKrowd sẽ thu thập thông tin của người dùng bằng những cách sau và tất cả thông tin này được định nghĩa là “Thông tin cá nhân”

Thông tin mà bạn cung cấp cho BeeKrowd:

Khi bạn sử dụng dịch vụ của BeeKrowd, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin ví dụ như thông tin liên lạc, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng, nghề nghiệp, học vấn chuyên môn. Những thông tin này được sử dụng để thực hiện các bước cần thiết trong việc tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý và hoàn thành đầy đủ nội dung trong hợp đồng ràng buộc các bên. Ngoài ra, thông tin này còn có thể sử dụng cho những hợp đồng với một bên thứ ba với mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ của BeeKrowd cho người dùng.

Thông tin có được khi bạn sử dụng dịch vụ của BeeKrowd:

BeeKrowd thu thập những thông tin khi bạn tương tác trên trang web của chúng tôi ví dụ đơn giản như việc click vào quảng cáo. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập những thông tin liên quan như hệ điều hành bạn đang dùng, địa chỉ IP mà bạn dùng để truy cập, thông tin về trình duyệt…Ngoài ra, thông tin khi bạn tương tác với chúng tôi qua điện thoại cũng được ghi nhận với mục đích cải thiện dịch vụ và được thông báo rõ ràng trước khi thực hiện.

Cookies

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm. Các thông tin này lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi truy cập một trang web.

Người dùng tuỳ ý chấp thuận hay từ chối việc chia sẻ cookies với BeeKrowd. Tuy nhiên, việc từ chối chia sẻ cookies cũng có thể hạn chế bạn sử dụng trọn bộ các chức năng và dịch vụ trên web của chúng tôi. Người dùng tuỳ ý cân nhắc và nhận thức rủi ro khi chấp thuận hay từ chối chia sẻ cookies.

Thông tin từ bên thứ ba và những nguồn thông tin mở.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng “Thông tin cá nhân” mà chúng tôi thu thập phục vụ những mục đích sau:

 • Để xác định danh tính và đảm bảo bạn đủ tư cách để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đủ tư cách để đầu tư.
 • Để kiểm tra và đối chứng trong trường hợp bạn bị nghi ngờ liên quan hoặc liên quan đến các hoạt động rửa tiền.
 • Để đảm bảo cả bạn và chúng tôi tuân thủ với các nghĩa vụ khi có các hoạt động liên quan đến tài chính, đầu tư

Chúng tôi sẽ dùng “Thông tin cá nhân” đối với các hoạt động cụ thể sau:

 • Để quản lý, hỗ trợ việc chuyển khoản, đầu tư và các thao tác cụ thể của bạn khi tương tác trên trang web.
 • Để đại diện bạn trong việc cung cấp thông tin cho công ty startups với mục đích hỗ trợ việc đầu tư của bạn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đúng theo ý định mà bạn đã thao tác trên web.
 • Để hỗ trợ bạn trong trường hợp tuân thủ với các quy định về pháp lý, về thuế, các quy định liên quan đến cổ đông.
 • Để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn cần liên quan đến tài khoản tạo ra trên BeeKrowd, bao gồm các giao dịch bạn đã thực hiện qua theo tác trên web và thực tế chuyển khoản đến công ty startup.
 • Để hỗ trợ bạn tham gia vào hoạt động của các công ty startups ví dụ như các buổi gặp mặt, thảo luận…
 • Để cải thiện, quản trị trang web và chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Để liên lạc và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của chúng tôi thông qua việc hồi đáp, trả lời và giải quyết câu hỏi, khiếu nại…
 • Để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các bảng hỏi, bảng đánh giá và phân tích, xác định khách hàng tiềm năng và những báo cáo của bên thứ ba liên quan đến việc này.
 • Để quảng bá, để giới thiệu về hoạt động của chúng tôi cho những nhà đầu tư và doanh nghiệp khác hiểu được tính hiệu quả, tính cần thiết của mô hình này.

Chúng tôi mặc định là người dùng nhận thức được và chấp thuận với các điều khoản nói trên. Trong một số trường hợp đặc biệt khác, chúng tôi cũng có thể có phương thức phù hợp liên hệ để tìm sự chấp thuận của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của BeeKrowd.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần BeeKrowd.
Dreamplex, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Email: support@hawkery.io

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quyền của người dùng

Bạn có quyền yêu cầu những hoạt động sau liên quan đến “Thông tin cá nhân” và sẽ được chúng tôi xem xét hồi đáp trong trường hợp cụ thể:

 • Nếu bạn muốn thay đổi những thông tin cá nhân liên quan
 • Nếu bạn muốn hạn chế việc truy xuất thông tin của bạn với lý do đặc biệt và xác đáng nào đó cần sự xem xét của chúng tôi.
 • Nếu bạn muốn một bản copy những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trên trang web BeeKrowd
 • Nếu bạn cảm thấy lo lắng về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ support@hawkery.io để được trả lời cụ thể.

Sự chính xác và việc lưu trữ “Thông tin cá nhân”

Trong trường hợp bạn thấy thông tin có sự sai sót trong thông tin tài khoản, vui lòng điều chỉnh và cập nhật lại những thông tin đó. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ ngay đến support@hawkery.io. Bạn có trách nhiệm về sự chính xác với những thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi và giữ những thông tin đó cập nhật nhất.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Nguyên tắc bảo vệ thông tin

BeeKrowd cam kết bảo vệ sự an toàn và riêng tư đối với “Thông tin cá nhân” của bạn. BeeKrowd có trách nhiệm quyết định cách thức chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật “Thông tin cá nhân” thể hiện qua các điểm:

 • Sử dụng thông tin một cách hợp pháp, công bằng và rõ ràng.
 • Chỉ thu thập những thông tin với mục đích xác đáng và giải thích, thông báo cụ thể những thông tin này sẽ được dùng và dùng theo cách nào
 • Tương thích với mục đích mà chúng tôi đã thông báo và giới hạn trong những mục đích đó.
 • Chính xác và cập nhật
 • Được lưu trữ trong thời gian nào phục vụ mục đích nào được thông báo rõ ràng
 • Giữ bảo mật và an toàn thông tin.

Thông tin mà chúng tôi chia sẻ

Bất cứ “Thông tin cá nhân” nào mà chúng tôi thu thập sẽ được giữ bảo mật và an toàn ngoại trừ những trường hợp cụ thể sau:

 • Chúng tôi cung cấp cho một đơn vị thứ ba trong giới hạn những thông tin này sẽ phục vụ cho công việc mà bên thứ ba cần nhằm tăng chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi cung cấp trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để phục vụ pháp luật, quyết định của toà án, cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Chúng tôi cung cấp những thông tin này trong trường hợp chúng tôi có ý định tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến chính BeeKrowd như việc mua bán cổ phần, sát nhập hoặc IPO

Sự an toàn của “Thông tin cá nhân”

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho thông tin của nhà đầu tư bao gồm việc bảo đảm an toàn hệ thống, mã hoá thông tin, yêu cầu các nhân viên phải được huấn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ liên quan bảo mật… Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nhận thức được rủi ro hàm chứa khi trao đổi thông tin qua Internet và chúng tôi cũng không chịu những trách nhiệm liên quan đến việc yếu tố bảo mật này bị xâm hại, ngoại trừ kết quả đó được chứng minh là đến từ chủ định của BeeKrowd.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân người dùng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử BeeKrowd.com. Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại:

Công ty cổ phần BeeKrowd.
Dreamplex, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Email: support@hawkery.io

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân người dùng là 15 ngày.

Sự minh bạch và tuỳ chọn phương thức liên lạc

Người dùng có thể tuỳ chỉnh các phương thức để liên lạc với chúng tôi thông qua qua tuỳ biến mà chúng tôi đặt trong mục “Thông báo” trong tài khoản của bạn. Việc tắt các thông báo sẽ khiến bạn không còn nhận được email của chúng tôi trong những trường hợp cụ thể.

 Sự thay đổi nội dung của chính sách

BeeKrowd sẽ thường xuyên thay đổi, cập nhật nội dung của chính sách để đáp ứng những yêu cầu của chất lượng dịch vụ và bảo đảm chính sách bảo mật thông tin tốt nhất cho người dùng. Chúng tôi sẽ thông báo mọi sự thay đổi nhỏ về chính sách này trên trang web, những thay đổi quan trọng sẽ được thông qua email đến với từng người dùng.

Liên hệ

Mọi thắc mắc và ý kiến của người dùng vui lòng gửi email đến chúng tôi tại địa chỉ support@hawkery.io để được hướng dẫn cụ thể.

Tài liệu này được đọc kèm với “Điều khoản sử dụng dịch vụ”, “Cảnh báo rủi ro đầu tư”, “Hợp đồng thoả thuận 3 bên” có thể tìm thấy trên trang chủ của BeeKrowd.